Info BCT

Op 1 juli 2014 treedt de nieuwe regelgeving voor de boordcomputer taxi in werking. Dit is een computergestuurd apparaat in de taxi dat ritgegevens en arbeidstijden digitaal registreert.  Het systeem opereert naast de taxameter, maar mag hieraan worden gekoppeld.

De boordcomputer wordt gebruikt door middel van boordcomputerkaarten (smartcards). Elke gebruikersgroep heeft zijn eigen boordcomputerkaart:

  • Chauffeurskaart (taxichauffeur)
  • Ondernemerskaart (taxiondernemer dient te worden aangevraagd voor de inbouw)
  • Inspectiekaart (ILT en de politie)
  • Systeemkaart en Referentiekaart (wordt geleverd bij de bct)

Overgangsregeling

De nieuwe regelgeving kent een overgangsperiode van twee jaar. In deze periode kunnen taxiondernemers een boordcomputer taxi in laten bouwen. Daarna is de boordcomputer verplicht. Voor het contractvervoer is een uitzondering gemaakt. Omdat deze vervoerders bij het sluiten van een vervoerscontract vaak geen rekening hebben kunnen houden met de kosten van de boordcomputer, is voorzien van een overgangstermijn tot 1 februari 2015.

Voordelen 

Onderstaand vindt u alle voordelen van de Boordcomputer Taxi op een rij:

  • eerlijke concurrentie
  • minder papierwerk
  • minder toezichtlast
  • vergroot inzicht in veiligheid
  • meer duidelijkheid voor uw klant

Door de invoering van de boordcomputer taxi kunnen de handhavende instanties beter nagaan of iedereen zich aan de regels houdt. Bovendien kunnen de verschillende overheidsinstanties gegevens uitwisselen, waardoor de controle efficiënter wordt.

De boordcomputer taxi registreert arbeids- en rusttijden. Op deze manier wordt duidelijk hoe lang er onafgebroken is gereden. Zo kan eerder en beter worden gezien of, én wanneer chauffeurs te lang achter het stuur zitten. Dit leidt tot meer inzicht in de veiligheid van het taxivervoer.